Cara Mengikat Kail Pancing

Cara Mengikat Kail Pancing / Rangkaian Kail Dan Memasang Umpan

Perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama …

Untuk kail yang berkepala tanpa lubang :

Merangkai Kail Jadi Beberapa Susun

Cara membuat rangkaian pancing :

Sediakan kenur leader (pengikat kail) sekitar 50 cm dan kili-kili, masukkan ujung kenur dua kali (2x), sisi yang berujung pendek +/- 15 cm. (gambar “a”).
Dengan sisi yang panjang, lilitkan sebanyak 10x (b) masukkan ujungnya ke celah tekukan kenur. Tahan sisi pendek tarik sisi panjang sampai mengetat (c).
Simpulkan kedua ujungnya secara renggang +/- 20 lilitan simpul (d). Buat celah di tengah lilitan simpul tadi, lalu masukkan mulai dari kili-kilinya hingga rapat di batas ikatan pertama yang mengetat (e).
Tarik perlahan-lahan kedua ujungnya, bantu meratakan dengan jari sampai ketat (f). Sampai di sini berarti telah dapat dihasilkan rangkai pancing 2 cabang.
Untuk membuat 3 cabang dst. Ambil bagian kenur yang panjang, tekuk kenur simpulkan 3~5x (g), atur jarak ikatan ini dengan kili-kili ini lebih pendek dari sisi yang satunya. Ketatkan simpul tersebut, potong rata hingga seperti gambar (h).
Ulangi menyimpul renggang 20 lilitan seperti pada (d) tadi dan masukkan ke celah lilitan mulai dari kili-kili hingga batas ikatan mengetat yang kedua (i).
Tarik kedua ujung perlahan-lahan, ratakan hasil ikatan yang mengetat bila perlu bantu dengan jari. Hingga akhirnya terbuatlah rangkaian 3 cabang (j).
Untuk membuat 4, 5 cabang dst., gunakan kenur leader lebih panjang lagi dan pada saat membuat simpul seperti gambar (g) potonglah kenur hingga menghasilkan sisi pendek kira-kira 15 cm dan sisanya menjadi sisi yang panjang untuk membuat cabang selanjutnya.

Cara mengikat kail :

I. Tekuk kenur pengikat kail, satukan dengan mata kailnya dan pegang dengan ibu jari dan telunjuk kiri.
II. Buat lilitan hingga batang kail dan tekukan kenur masuk ke dalam lilitan.
III. Lilitan untuk leader yang agak besar cukup 5 lilitan, semakin kecil ukuran leader semakin banyak jumlah lilitannya.
IV. Tarik ujung dan pangkal kenur hingga mengetat.
Periksa apakah ikatan yang mengetat tadi masih dapat meloloskan kenur, bila masih sebaiknya ulangi lagi. Maksimalkan kekuatan ikatan dengan meneteskan power glue.
Kenur yang dipakai membuat rangkaian sebaiknya menggunakan kenur khusus leader atau untuk mengikat kail, biasanya warnanya hitam, agar tidak mudah melintir.
Diameter kenur sesuaikan dengan kebutuhan dan nomor kail. Kail kecil dengan kenur yang kecil atau sebaliknya.

Teknik susun umpan
TEKNIK memasang umpan juga penting untuk menarik perhatian ikan. Ini kerana caramenyusun serta meletakkan umpan turut diambil kira supaya mangsa lebih cepatmemakan umpan.TEKNIK memasang umpan juga penting untuk menarik perhatian ikan. Ini kerana caramenyusun serta meletakkan umpan turut diambil kira supaya mangsa lebih cepatmemakan umpan.Menghimpunkan jumlah umpan yang banyak terutama cacing pada mata kail antarateknik yang boleh digunakan ketika memancing air tawar untuk memikat penghunisungai ataupun tasik. Cacing adalah antara umpan paling berkesan untuk kebanyakanikan air tawar. Ia mungkin digunakan seekor atau beberapa ekor sekali gus sepertigambar rajah berikut


Cara pintal umpan
CARA memasukkan umpan pada mata kail ada kalanya memainkan peranan untukmemastikan umpan tidak mudah terlucut dibawa arus ataupun tidak mudah terkeluar apabila diragut mangsa.CARA memasukkan umpan pada mata kail ada kalanya memainkan peranan untukmemastikan umpan tidak mudah terlucut dibawa arus ataupun tidak mudah terkeluar apabila diragut mangsa.Oleh itu, cara memasukkan umpan juga perlu dilakukan dengan teknik yang sesuaitermasuk memintal seperti bahagian sotong yang dipotong ataupun cacing, ruat,perumpun sarang ataupun ulat lundu


Simpulan untuk umpan lembut
Penggunaan isi ikan ada kalanya menyukarkan kerana ia mudah terburai terutamaketika dibaling ataupun dibawa arus. Oleh itu, simpulan yang sesuai diperlukan bagimengelakkan umpan habis begitu saja.Penggunaan isi ikan ada kalanya menyukarkan kerana ia mudah terburai terutamaketika dibaling ataupun dibawa arus. Oleh itu, simpulan yang sesuai diperlukan bagimengelakkan umpan habis begitu saja.
1 –
Ambil isi ikan yang biasa digunakan tetapi perlu dibuang kulit bagi membolehkanbaunya menjadi tarikan untuk menjinakkan mangsa dan kemudian masukkan mata kailke isi ikan berkenaan.
2 –
Kemudian lilit tali tangsi yang nipis pada hampir keseluruhan umpan tadi.
3 –
Putus tali terakhir melilit umpan tadi tetapi jangan sesekali membuat sebarangsimpula

Simpulan Bulatan Tuna
SIMPULAN ini sesuai digunakan untukmengikat umpan sama ada hirisansotong ataupun keratan ikan dalamkeadaan air yang berarus tidak kira dilaut ataupun sungai.SIMPULAN ini sesuai digunakan untukmengikat umpan sama ada hirisansotong ataupun keratan ikan dalamkeadaan air yang berarus tidak kira dilaut ataupun sungai.1. Umpan yang dipotong dimasukkan menerusi mata kail namun kaedah ini adakeburukan sekiranya menggunakan umpan yang lembut kerana ia berkemungkinanakan dimakan ikan yang tidak dikehendaki ataupun bersaiz lebih kecil.2. Bagaimanapun, umpan akan lebih selamat jika dimasukkan menerusi tali pancingterutama pada tahap air yang lebih dalam.3. Kemudian lipat umpan dan sekali lagi masukkan mata kail menerusinya untukmemastikan keberkesanan mata kail.4. Bahagian lebihan umpan mampu menjadi daya penarik apabila ia bergerak dibawaarus.5. Sekali lagi masukkan mata kail menerusi bahagian terakhir untuk memastikan matakail terkeluar dari umpan.6. Ambil sepotong lagi umpan dan lipat kemudian masukkan menerusi mata kail.7. Tolak bahagian umpan yang terlipat untuk memastikan mata terkeluar danmengenakan mangsa dengan bai

SimpulanTurle
SIMPULAN ini sesuaidigunakan untukmengikat tali pancinglayang (fly fishing) bagimemastikan ikatankemas.1. Mulakan ikatandengan mengikat umpan ‘fly’ dengan tali pancing di bahagian pangkal mata kail dan lilitbeberapa kali.2. Kemudian masukkan bahagian hujung tali ke dalam lubang mata kalil ke arah talipancing utama.3. Buat satu gelung pada tali utama dan lilit pada tepi gelung.4. Ulang lilitan sama pada gegelung tadi.5. Kemudian simpulkan gegelung tadi tanpa menarik dengan kuat.6. Ikat bahagian hujung tali pancing dan matikan ikatan pada lubang mata kail

Ikatan Lefty’sLoop
SIMPULAN ini sesuai untukpancing layang kerana ia akanmemudahkan pergerakanmata kail. Ia mudah untukdilakukan malah tidak mudahputus ataupun terlucut.SIMPULAN ini sesuai untukpancing layang kerana ia akan memudahkan pergerakan mata kail. Ia mudah untukdilakukan malah tidak mudah putus ataupun terlucut.1. Masukkan tali ke lubang mata kail dan lakukan gegelung pada perambut danmasukkan hujung tali ke dalam gegelung.2. Lilit sebahagian daripada perambut antara tiga hingga lima lilitan.3. Tarik tali dari bahagian atas untuk memperkemaskan ikatan serta menjamin kekuatanikatan.

SimpulanDuncan’sLoop
Peter
Hayes,mencadangkan simpulanDuncan’s Loop untukmemudahkan ikatanketika memancing caralayangan.ADAKALANYA jenis tali pancing yang sama boleh mengelirukan terutama untukmembezakan manakala ia lebih merumitkan apabila membabitkan memancing layang.Peter Hayes, mencadangkan simpulan Duncan’s Loop untuk memudahkan ikatan ketikamemancing cara layangan.1. Masukkan tali pancing utama pada lubang mata kail dan buat satu gegelung.2. Ambil bahagian hujung tali pancing dan kemudian masukkan ke dalam gegelung danlilit pada tali utama.3. Ulang lilitan sehingga empat atau lima kali.4. Matikan simpulan dengan mengambil bahagian hujung dan dimasukkan dalamgegelung.5. Kemudian kemaskan ikatan mengikut saiz yang diperlukan

Simpulan Wind OnDacron Leader
SIMPULAN ini sesuai untukmengikat tali yang bersaiz lebihtebal atau menyambung dua tali.Caranya:SIMPULAN ini sesuai untukmengikat tali yang bersaiz lebihtebal atau menyambung dua tali.Caranya:1. Tajamkan bahagian depan tali pancing yang bersaiz besar tetapi janganmelakukannya sehingga terlalu tajam.2. Licinkan bahagian yang kesat dengan menggunakan kertas pasir.3. Masukkan bahagian yang tajam ke dalam salur dacron.4. Rapikan saluran dacron supaya ia melekat dengan baik.5. Kemudian potong bahagian dacron yang berlebihan.6. Gunakan tali pancing yang bersaiz lebih licin serta lilitkan pada hujung dacron.7. Lakukan lilitan dengan kemas serta lilitkan beberapa kali di bahagian hujung dacron.8. Simpulkan ikatan itu dengan kemas supaya ia tidak mudah terlucut.9. Ikatkan simpulan dengan ketat serta gunakan gam yang sesuai untuk menutupdacronIkatan ShockTippet &Leader Knot
SIMPULAN ini terbuktibegitu kukuh untukmenyambung dua talipancing mono utamayang memiliki ketebalanberbeza denganperambut tanpa terleraisiap dengan seutas tiub.SIMPULAN ini terbuktibegitu kukuh untukmenyambung dua talipancing mono utamayang memiliki ketebalanberbeza denganperambut tanpa terleraisiap dengan seutas tiub.1. Buat satu gelung utama dengan beberapa lilitan didalamnya.2. Kemudian bentukkan gelung tali menjadi angka 8.3. Masukkan perambut yang agak tebal di bahagian gelung angka 8 di tengah lilitan.4. Ketatkan dua sambungan di bahagian tengah angka 8.5. Masukkan tiub, lilitkan beberapa di bahagian tengah hingga ke atas.6. Kemudian tarik dan ketatkan sambungan tadi ke arah berlawanan untukmengukuhkan ikatan.7. Kemaskan lilitan dengan mengetatkan lilitan sambil masukan tali mono atau taliperambut ke dalam tiub.8. Tarik keluar tiub yang di bawah lilitan.9. Tindihkan dua ikatan tadi dengan kemas tanpa menariknya terlalu ketat.10. Kemaskan sambungan dengan memotong lebihan tali di hujung bahagian

Simpulan SlimBeauty
SIMPULAN ini lazimnyadigunakan untukmenyambung tali pancingmono utama yang memilikiketebalan berbeza.
SIMPULAN
ini lazimnyadigunakan untukmenyambung tali pancingmono utama yang memilikiketebalan berbeza.
1
. Buat satu gelung utama diikuti gelung beselang daripada tali yang lebih nipis.
2
. Kemudian bentukkan gelung tali menjadi angka 8.
3
. Masukkan perambut yang agak tebal di bahagian gelung angka 8 di tengah lilitan.
4
. Lakukan lilitan empat kali atau lebih keatas tali perambut yang akan disambung.
5
. Kemaskan lilitan kedua-dua tali mono yang akan disambung.
6
. Kemudian tarik dan ketatkan sambungan tadi ke arah berlawanan untukmengukuhkan ikatanSimpulanBlood Knot
SIMPULAN ini sesuaiuntuk digunakanmenyambung dua talipancing mono yangmemiliki ketebalanberbeza.1. Lakukan satu gelungbertindih dengan menggunkan tali yang lebih nipis dan kemudian lilit pada tali yang lebihtebal.2. Lilit tali yang lebih tebal dengan tali yang lebih nipis3. Masukkan bahagian hujung tali yang tebal ke bahagian tengah lilitan selepasmelakukan empat hingga lima lilitan.4. Lakukan sekali lagi lilitan hingga enam lilitan dan masukkan bahagian tengah denganmenggunakan tali yang lebih nipis.5. Tamatkan simpulan dengan menggunakan tali yang lebih tebal dengan denganmenarik dua bahagian berbeza.6. Kemudian tarik perlahan-lahan ikan ke arah berbeza untuk mengukuhkan ikatan.

SimpulanOpposed Nail
IKATAN ini sesuai untukmenyambung dua tali saizyang sama ataupunberbeza.1. Tali yang akandigunakan perludiletakkan tanda antara Adan B. Buat satugegelung seperti di dalamrajah untuk memulakanikatan manakala letakkantiub pada bahagian tengah simpulan.2. Mulakan lilitan untuk bahagian A dan B menerusi B, A dan tiub sehingga 10 lilitan dankemudian masukkan bahagian hujung tali A ke dalam tiub.3.Tarik tiub keluar dan tutup bahagian gegelung tali dengan perlahan tetapi jangan tarikikatan.4. Letakkan tiub selari dengan bahagian dengan tali A dan sambungkan tali B danmulakan lilitan pada tiub bahagian tali A dan B.5. Lakukan sehingga 10 lilitan dan keluaran tiub dari bahagian tengah ikatan. Tutupkanikatan dengan perlahan.6. Simpulkan lilitan dengan ketat dan tarik dua bahagian manakala licinkan bahagianterlebih menggunakan pemotong kuku

ReverseTwist BloodKnot
SIMPULAN ini sesuaiuntuk menyambungdua tali dan mampumemikul beban yangberat serta tidakmudah terlucut.1. Lilitkan dua jenis tali pancing yang berbeza.2. Lilit sehingga empat lilitan dan kemudian buat lilitan yang sama secara menyongsang.3. Ulang untuk membuat lilitan sehingga empat lilitan dan sulam di bahagian tengah.4. Ulang lilitan yang sama.5. Sulam ikatan di bahagian tengah dan tarik.6. Tarik kedua-dua bahagian dari arah berlainan untuk memperkemaskan ikatan.

I. Umpan Ikan Hidup (Life Bait)

1. Cara memasang umpan untuk memancing di permukaan air (Surface Fishing) disebut juga ngoncer
Jika kita menginginkan umpan hidup bermain di atas permukaan air dimana ikan yang diburu seperti ikan tenggiri, ikan layaran atau mersuji. Kita memasang mata kail pada umpan ikan hidup pada beberapa bagian supaya umpan ikan tersebut akan berenang hanya beberapa kaki di permukaan air. Kita memasang mata kail pada belakang ikan dekat dengan ekor, boleh juga memasang mata kail di bagian belakang kepala atau melalui mulut ikan umpan tersebut.

2. Cara memasang umpan untuk memancing ke dasar atau ke bawah (Bottom Fishing)
Jika kita menginginkan umpan hidup kita bermain di dasar atau di bawah permukaan air dimana ikan yang diburu seperti ikan gerepoh (GT), kakap, dll. Kita memasang mata kail pada umpan ikan hidup pada beberapa bagian supaya umpan ikan tersebut akan berenang di dasar laut atau di bawah air. Kita memasang mata kail pada belakang ikan dekat dengan ekor dimana kail di letakkan pada bagian bawah ikan.

3. Cara memasang umpan untuk memancing di arus yang kuat atau menggunakan batu pemberat. (Fast current or with sinkers)
Ketika kita memancing di arus yang deras, kita memerlukan batu pemberat untuk umpan ikan hidup itu berada di tahap kedalaman yang kita tentukan. Kita memasang mata kail pada umpan ikan hidup pada beberapa tempat supaya umpan ikan itu hanya berenang di dasar laut atau di bawah air. Pasang mata kail pada belakang kepala ikan dimana kail diletakkan pada bagian atas ikan atau melalui mata umpan ikan tersebut. Cara ini dapat membantu ikan tersebut berada pada tahap yang ditentukan dan juga ikan tidak akan mati dengan cepat.

II. Umpan Sotong/Cumi
Salah satu umpan yang paling digemari oleh pemancing di dunia adalah sotong atau cumi, dan umpan ini dapat digunakan secara seekor atau secara irisan maupun hidup atau yang sudah mati. Bagi saya sotong adalah umpan yang paling bagus digunakan sebagai umpan karena sotong adalah makanan utama ikan di laut. Dapat dikatakan semua ikan di laut memakan sotong.

A. Cara menyimpan Umpan Sotong/Cumi
Terdapat banyak jenis sotong yang ada di perairan negara kita dan boleh dikatakan semua jenis sotong boleh digunakan dari jenis sotong gurita (octopus), sotong pisang (squid), sotong arus (cuttlefish) dan lainnya lagi.
Bagi penggunaan sotong kita haruslah menyimpannya dengan baik karena sotong yang busuk atau rusak tidak akan menarik minat ikan untuk memakannya. Selalulah menggunakan sotong yang segar dan baik.
Cara untuk menyimpan sotong supaya selalu segar adalah membalutnya dengan kertas koran beberapa ekor sebungkus dan dimasukan ke dalam es yang dihancurkan (buried in crushed ice). Tentukan setiap bungkusan hanya terdapat antara 3-5 ekor sotong. Dengan membuat begini kita akan hanya mengeluarkan sebungkus setiap untuk digunakan.
Apabila perahu atau boat yang anda naiki itu mempunyai tempat untuk menyimpan umpan hidup (life bait well), boleh anda menangkap sotong dan menyimpan di dalamnya. Namun yang perlu diperhatikan bahwa terdapat air yang selalu mengalir di dalamnya serta minyak tidak masuk ke dalam tempat menyimpan sotong tersebut. Apabila anda memancing diwaktu malam sediakan lampu menyala di dalam tempat penyimpanan sotong tersebut karena ini dapat menahan sotong dari mati.

B. Cara Memasang Umpan Sotong/Cumi
1. Sotong Hidup
Beberapa cara untuk memasang umpan sotong hidup tersebut, yaitu :
Pada bagian ekor sotong kita perhatikan, di atas dekat dengan ekor sotong terdapat satu lubang di antara ekor sotong, masukkan mata kail melalui lubang tersebut dan cangkuk keluar kail tersebut melalui sisi yang sama.

Sekiranya umpan itu besar atau kita perlu menggunakan 2 mata kail maka satu mata kail dimasukkan ke dalam sotong tersebut dan satu lagi dibiarkan di luar sotong tersebut

III. Umpan Udang
Salah satu umpan yang digemari oleh pemancing adalah udang dan digunakan secara seekor atau secara irisan maupun hidup atau yang sudah mati. Umpan udang adalah umpan yang saya gemari karena udang adalah makanan utama ikan di laut, muara dan di sungai. Dapat dikatakan semua ikan suka memakan umpan udang.

A. Cara menyimpan Umpan Udang
Untuk penggunaan umpan udang kita haruslah menyimpannya dengan baik karena udang yang busuk atau rusak tidak akan menarik minat ikan untuk memakannya. Selalulah menggunakan udang yang segar dan baik. Apabila membeli udang pastikan yang masih segar dengan cara menarik kepala udang tersebut tidak mudah tercabut, apabila kepalanya mudah tercabut maka udang tersebut tidak segar lagi.

Cara untuk menyimpan udang yang masih hidup (life bait) adalah dimasukan kedalam wadah udang yang dapat air dan udara mengalir masuk kedalamnya, tempat atau wadah udang sebaiknya dapat dimasukan ke dalam air laut dengan dikaitkan seutas tali, hal yang terpenting adalah dalam wadah udang harus gelap atau tidak terang yang tembus langsung oleh cahaya matahari supaya udang tetap hidup. Untuk udang yang mati dan agar selalu segar adalah membungkusnya dengan kertas beberapa ekor sebungkus dan memasukannya ke dalam es yang dihancurkan. (buried in crushed ice). Dapat juga udang dibekukan terlebih dahulu. Tentukan setiap bungkus kertas hanya terdapat antara 5-10 ekor saja.

B. Cara memasang Umpan Udang Hidup
Pada bagian ekor udang kita perhatikan mempunyai garisan, ini adalah saraf belakang dan kita sepatutnya tidak mencangkuk mata kail di sini karena akan membunuh udang tersebut.

Masukkan mata kail di sebelah saraf tersebut dan cangkuk keluar kail tersebut melalui sisi yang berlawan (opposite).

Kita dapat juga mencangkuk udang tersebut pada kepala melalui kulit kepala di leher udang tersebut dan cangkuk keluar kail melalui mata udang tersebut.
Untuk umpan udang lipan (Mantis Prawn) terdapat pula beberapa tempat dimana kita dapat mencangkuk kail. Udang lipan yang hidup adalah yang terbaik untuk memancing ikan dari jenis ikan Kakap Merah, Jenaha dan Kerapu.

Untuk umpan yang segar atau mati kita dapat menggunakan cara di atas atau mencangkuk melalui ekor ke badan udang tersebut atau beberapa ekor sekaligus sekiranya udang tersebut kecil.

Tekhnik Lain nya dalam memasang Umpan

> Ganged Hooks

>

Rangkaian memakai belanak (Atau umpan hidup lainnya/ikan berkulit tebal )

Ini adalah cara yang sangat umum untuk rangkaian seekor belanak hidup atau mati dilempar dari perahu.

Anda akan membutuhkan jarum umpan untuk memasang rangkaian dengan benar.

1. rangkaian kail 1. Batang kail didorong tepat di bawah kulit dari sisi ekor. menjaga garis tepat di bawah punggungan kembali. Dorong keluar mata kail sejajar dengan insang. masukkan kail perlahan-lahan melalui bawah kulit sampai kail ditarik melalui loop yg cukup panjang sehinbgga menghubungkan ke snap swivel. Tarik mata kail di ekor dari bawah kulit. Kulit ikan belanak sangat kenyal (keras) dan tidak akan mudah robek saat menemp[atkan hook di posisi ekor.

2. Ambil rangkaian kail kedua, kaitkan pada cincin kail pertama, hati-hati mendorong matakail yg melalui ‘bibir’ bagian atas belanak tersebut. Perlahan dorong dan masukkan kait kailnya. Buka snap dan klip loop pada cincin ke dalam snap.

Kepala dan ‘bibir’ atas pada belanak itu sangat kuat dan jika dilakukan dengan benar Anda dapat membuat cukup lemparan (cast) yang baik tanpa merobek mulut belanak. Pengukuran jaran antara dua matakail sangatlah di tekankan.

rangkaian ini akan bekerja dengan baik. Jika perlu Anda dapat mengubah rangkaian antara mono atau niklin (baja)…! rangaian bisa digunakan memancing dengan atau tanpa sinker (pemberat), tergantung pada jarak yang Anda butuhkan untuk melempar umpan.

Ok …Salam Mancing Strike ….!!!!!!!!!

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s